055 7200 970 info@vandenwaal.nl

Van den Waal verwerkt persoonsgegevens doordat u producten bij ons afneemt, gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u uw gegevens vrijwillig aan ons verstrekt. De persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de wet hieraan stelt. 

De persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Gegevens van klanten/leveranciers 
 • NWA-gegevens
 • Telefoon
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • KvK-nummer
 • BTW-nummer
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Overige gegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een account aan te vragen

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze werkzaamheden. 
Wij kunnen contact met u opnemen per telefoon. Post, whatsapp, e-mail 

Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om: 

 1. U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken 
 2. U aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te verstrekken over onze producten, services en overige activiteiten
 3. Het afhandelen van uw betaling
 4. Voor naleving van wet-en regelgeving 

Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren: 
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld en/of zolang de wet voorschrijft. 
Wanneer u zich als klant uitschrijft, bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn 

Delen van persoonsgegevens met derden: 
Wij verkopen uw gegevens niet aan derden 

×

Winkelwagen